CÁC PHÒNG BAN

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN


- Ông: TRẦN HOÀNG CHÂU
- Sinh năm: 1973
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ: Giám đốc Ban phát triển dự án

 

- Ông: NGUYỄN VĂN HIẾU
- Sinh năm: 1982
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

 

 

- Ông: HÀ MẠNH HÙNG
- Sinh năm: 1978
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng cầu đường
- Chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật - Thi công

 - Bà: HÀ THỊ HUÊ
- Sinh năm: 1974
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ: Kế toán trưởng

 

- Ông: NGUYỄN VĂN HƯỞNG
- Sinh năm: 1983
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch - Đấu thầu - Mua hàng

 


- Ông: ĐỖ TIẾN QUÂN
- Sinh năm: 1972
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xây dựng
- Chức vụ: Trưởng bộ phận quản lý cơ giới